Witte kerk en Willibrordusput, Heiloo

Published by Theo on

Het witte kerkje werd gebouwd bij de put, waar Willibrord op wonderbaarlijke wijze een bron liet ontstaan (foto: Theo Buijsrogge)

Het Witte Kerkje is gebouwd op een inheems, voorchristelijk heiligdom. Tijdens restauratiewerkzaamheden in 1965 zijn resten gevonden van een houten kerkje dat daar mogelijk rond het jaar 725 is gebouwd..

Volgens de overlevering zou Willibrord rond 700, samen met zijn elf gezellen, hier zijn aangekomen met als doel de bewoners te bekeren tot het christendom. Hij wilde er zijn dorst lessen en liet spontaan een bron ontstaan. Ter ere van dit wonder werd ernaast een houten kapel gebouwd. Deze werd in de loop der tijd vaak verwoest en herbouwd of gerenoveerd. In de 19e eeuw werd de kerk wit geschilderd om de eerdere herstelwerkzaamheden te verhullen.
Een andere legende is dat de Friese godin Fostare hier een bron sloeg. Zij was de vruchtbaarheidsgodin en hoedster van de natuurlijke bronnen.

Aan het water van de Willibrordusput werd bijzondere kracht tegen ziektes toegeschreven. Het geneeskrachtige water werd vooral uitwendig gebruikt, waarbij dagelijks de litanie van Willibrordus diende te worden gelezen. Zo werd dit een bedevaartsoord waar pelgrims van heinde en verre naar toe kwamen om het geneeskrachtige water te gebruiken.

Rond de kerk staan diverse monumentale bomen, zoals de 100 jaar oude bruine beuk aan de kant van het koor.

In de Witte Kerk worden alleen nog bijzondere vieringen gehouden. Daarnaast wordt het gebouw ook gebruikt als cultureel centrum en is in de zomermaanden op de woensdagen open voor het publiek.

Pansophia.nl beschrijft dat de bron oorspronkelijk gewijd was aan de Friese vruchtbaarheidsgodin Fostare, die ook bekend staat onder de namen Fostera en Fosta. Zij werd in heel Friesland, waar ook West Friesland toebehoorde, vereerd. Daarnaast komen in de toren van het Witte Kerkje maar liefst 36 leylijnen samen en dat is duidelijk voelbaar.

De honderd jaar oude bruine beuk staat waarschijnlijk op de plek van het koor van een oude versie van de kerk (foto: Theo Buijsrogge)

Ervaringen

De kerk is zelf meestal gesloten. De energie is echter ook buiten de kerk goed waar te nemen. Het is dan ook makkelijker om de oorspronkelijke essentie-energie te voelen, de energie van deze plek, voordat er iets stond. Bij de put voelde ik eenheid en verbinding en kreeg als boodschap: ‘Je hoeft niet te kiezen voor een compromis tussen authentiek jezelf zijn en in verbinding zijn met anderen. Als iedereen in verbinding is met zijn authentieke zelf, dan is iedereen in verbinding met dezelfde eenheid. Alles is één.’.
Onder de kerk voelde de energie als een feest, waar met veel plezier samen het leven wordt gevierd. Nadat ik mijn focus in de kerk richtte werd daar aan toegevoegd ‘…maar wel volgens mijn regels.’.
De oude boom achter de kerk was sterk verbonden met die feestenergie, had lol en plezier en verwonderde zich over het gedrag van mensen.

Ineke Bergman beschrijft op Pansophia.nl de energie (van de vruchtbaarheidsgodin Fostare) bij de put als krachtig, tintelend en levendig. 

Praktisch

Locatie op krachtplaatsen-kaart: Witte kerk Heiloo

Locatie op Google Maps: Raadhuisweg 32, 1851 BB Heiloo

Meer informatie

Pansophia.nl: Het Witte Kerkje en Willibrordusput in Heiloo

Wikipedia: Witte Kerk Heiloo

Boek: Leylijnen en leycentra in de Lage Landen


0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *