Domburg

Published by Theo on

Domburg is waarschijnlijk omstreeks 875 gebouwd. Mensen die in die periode het gebied bewoonden hebben hier een ringwalburg of een duinburg opgetrokken. De stad heeft, via de verbastering Dumburgh hier uiteindelijk haar naam Domburg aan te danken. Bij opgravingen in 1991, onder andere op het terrein van het Badhotel, zijn restanten van deze duinburg gevonden. Met een diameter van 265 meter was het de grootste van de drie Walcherse ringburgwallen.

In de Romeinse tijd werd hier een tempel gebouwd ter ere van Nehalennia, een inheemse Keltische of Germaanse godin uit de 2de of 3de eeuw. Zij zou macht hebben uitgeoefend over de handel en de scheepsvaart, waardoor handelsreizigers hier kwamen om te bidden voor zegening van hun reis en welvaart. Deze tempel werd in de 7de eeuw bedolven onder het duinzand. In de winter van 1647 kwamen, na zware afslag aan de voet van de duinen restanten van het verdronken heiligdom tevoorschijn. Ze bestonden uit altaarstenen of votiefstenen. Door het afkalven van de kust kwamen deze echter al vrij snel weer onder water te liggen. Ook bij Colijnsplaat in Noord-Beveland stond zo’n tempel. Daar zijn in 1970 door vissers ook diverse altaarstenen opgevist. De meeste gevonden altaarstenen en beelden van Nehalennia worden bewaard en tentoongesteld in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ook in het Zeeuws Museum wordt een aantal altaarstenen bewaard. In Colijnsplaat is bij de haven een replica van de Nehalennia-tempel gebouwd.

Leylijnen.com beschrijft dat het midden van een ringburgwal altijd gesitueerd werd op een sterk leycentrum. Elders binnen de wal, op een ander (redelijk) sterk leycentrum, werd dan het heiligdom geplaatst: een Wy-tempel. Een Wy-tempel had een lichte, ronde verhoging en de plek was verder leeg, het was “een immense leegte“. Hier vond er verering plaats en werden “magische handelingen” verricht. Veelal herinnert de naam Wijngaardstraat naar deze Wy-tempel. Wijngaard is dan afkomstig van de Wygaard, gewijde gaard. In Domburg zou er op het middelpunt van de ringwalburg en dus op het leycentrum in de straat keitjes in een cirkel gelegd zijn. Dit centrum ligt naast het kruispunt van de Ooststraat, Schuitvlotstraat, Domburgseweg en de Badstraat. Hoewel hierbij ook een Wijngaardstraat ligt, beschrijft Leylijnen.com dat de Wy-tempel is vervangen door een kapel, die inmiddels ook verdwenen is. Alleen de straatnaam herinnert nog aan deze kapel: Boterkapel.

Rijksmonumenten.nl (ID: 508543) benoemt ‘Meerdere terreinen met daarin sporen van een ringwalburg.’ en geeft een locatie in de tuin tussen Domburgseweg 6 en 8.

Energie en ervaringen

Het hiervoor genoemde kruispunt van Domburgseweg, Ooststraat en Schuitvlotstraat lijkt inderdaad in de buurt van het centrum van de ringburgwal. De markering in de bestrating heb ik echter (ook na wat rondvragen) niet kunnen vinden. Waarschijnlijk is dat gesneuveld bij de recente herinrichting van het kruispunt. Wel vond ik de energie goed voelbaar op de nieuwe fietsparkeerplaats aan dit kruispunt. Ik voelde er levensvreugde, levenslust, plezier en samenwerking. Boodschappen die ik hier kreeg: ‘Focus alleen op het goede en mogelijkheden. Laat de rest gewoon zijn, geef het geen aandacht.’, ‘Het leven om je heen stroomt gewoon door, of je ertegen verzet of niet. Verzet kost je alleen moeite een lever niets op.’ en ‘Dans mee op de golven van het leven.’.

Een andere plaats waar ik van had gelezen was een ‘pleintje’ aan het eind van de straat Duinenburg. De straat eindigt bij een grasveldje met een grote struik en enkele parkeerplaatsen eromheen. Hier was inderdaad een hele fijne energie. Het voelde gelukzalig, waarbij al het andere weg viel.

Loop je van hieruit naar de Domburgseweg en via Burgemeester van Teylingenpark naar het bos achter de watertoren, dan kun je hier weer mooie energie ervaren. Loop je van hieruit naar het oosten door het bos, dan wordt de energie steeds sterker. Aangekomen bij een open plek voelde ik hem het sterkst. De energie ging voor mij over loslaten en meebewegen en ik kreeg als boodschap: ‘Het leven gaat voort, spring je op de trein of blijf je aan de zijlijn?’.

Teruglopend over het duinpad langs het strand werden we getracteerd op een ontmoeting met een ree, een prachtige zonsondergang en, bij de eerste bebouwing, een bankje met een beeld van Nehalennia.

Praktisch

Locatie op krachtplaatsen-kaart: Domburg

Locatie op Google Maps: Ooststraat-Domburgseweg, Domburg

Meer informatie

Leylijnen.com: Ringburgwallen

Rijksmonumenten.nl: Locatie terreinen ringburgwal

Zalig-zeeland.com: Nehalennia


0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *